Program hösten och vintern 2019


Generellt gäller följande för våra aktiviteter:   

Samling för avfärd till olika utflykter sker i regel vid Amazonplan i Flen.   
Ta gärna med matsäck.
Vi försöker oftast att samåka och använda så få bilar som möjligt.
Passagerare betalar 7 kr per mil till chauffören. Vid längre resor enligt överenskommelse.
Våra utflykter utgår från en nybörjarnivå. Vi satsar främst på att se vanligare arter och i ett lätt tempo.                      

Kontaktpersoner för föreningens aktiviteter är:

Judith Lambert   tel. 070 - 727 54 93
Christer Larsson tel. 070-370 15 61                               
                    

2019

 

17 augusti
kl. 08:00

Vadsjön 
Ansv. Judith Lambert 070 727 5493

 

27 augusti
kl. 18:00
Lida 
Ansv. Bo Sandgren 070 630 8762

 

31 augusti
kl. 08:00
Ekeby Våtmark. 
Ett rekreationsområde som är alldeles utmärkt för att skåda fåglar. 
Ansv. Christer Svärd tel. 073 077 4488

 

7 september Riksmästerskap/Tomtskådning. 
Bra om man kan rapportera in på Artportalen.

 

14 september
kl. 08:00

Utflykt till Näsnaren 
Ansv. Anders Noré 076 845 0844

 

Veckan 39

Anmäl intresse till att åka till Södra Öland veckan 42 då kan vi tillsammans ordna en givande utflykt.  
Ansv. Judith Lambert 070 727 5493

 

5 oktober
kl. 07:00

Utflykt till Gripensnäs 
Ansvarig Per Flodin 070 655 0916

 

Veckan 42

Utflykt till Södra Öland
Anmälan senast vecka 39 till  
Judith Lambert 070 727 5493

 

26 oktober
kl. 08:00
Utflykt till Skåraviken 
Ansvarig Judith Lambert 070 727 5493

 

11 november
kl. 08:00
FSO Höstkonferens Åsa Folkhögskolan
Anmäl till Krister Aronsson tel. 070 577 1995

Inställt

 

19 november
kl. 19:00

Medlemskväll Studiefrämjandet Götg. 4
J-O Björk ska visar bilder.
OBS! Ändrat datum

 

2020

  

2 januari 
Kl. 9:00

Vinterfåglar i Flens Kommun 
Vi träffas på Amazonplan
Ansv. Jukka Väyrynen 070 638 2282

 

18 januari

Tärnans Art Rally 
Se mer information på startsidan.
Anmäl senast 7 januari till Jan Gustavsson Tärnan 070 321 6045

 

18 februari
kl. 19:00

FOF Årsmöte 
Centrum Kyrkan

 

Obs! Håll koll på hemsidan för uppdatering eller förändringar av utflykter!