Bli medlem!

Ditt medlemskap bidrar till:
» Att du kan vara delaktig i en alltjämt växande skara fågelintresserade där du kan dela med dig av och utbyta erfarenheter.
» Att det anordnas exkursioner, föredrag och studiecirklar för både dig och våra övriga medlemmar.
» Att stärka FOF's fågelskyddsarbete i Flens kommun.
I ditt medlemskap i FOF ingår även medlemskap i Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO). 

Du blir medlem genom att sätta in 200:- på bankgiro 383-8331 (Sörmlandsbanken).
Clearingnummer: 8257-8

OBS!! Glöm ej att ange vad inbetalningen avser, vem (vilka) det gäller och adress. Familjemedlemmar bör också namnges.
 

 
       Ormvråk 1.6 2008 Mellösa (Foto: Andreas Grabs)