Detta är Flens Ornitologiska Förening

FOF är en ideell förening partipolitiskt och religöst obunden lokalförening för fågelintresserade på alla nivåer. Föreningen bildades 2008. FOF är anslutet till Föreningen Södermanlands Ornitologer som i sin tur är en regionalförening inom Sveriges Ornitologiska Förening. 

Verksamhet
Vilken verksamhet som erbjuds i föreningen beror på medlemmarnas egna ambitionsnivå. Målsättningen är att åtminstone kunna genomföra en vår och en höstexkursion samt något vintermöte. Förhoppningar finns också om att kunna arrangera nybörjarcirklar för de som vill lära sig lite mera. 

Natur- och fågelskydd
FOF kommer att tillsammans med FSO verka för fågelskydd i kommunen och länet och agera som remissinstans på olika nivåer. 

 


Stenknäck Skiringe gård (Foto: Andreas Grabs)