Resor utflykter och möten

2017


Utflykt till Svartåmynningen Västra Roxen 6 maj

FOF utflykt med 7 person (4 kvinnor 3 män)
Sol, 18 C, lätt vind
Natureservat i Östergötalands län

 

  Obs: Svartåmynningen

Korp, skata, gulärla, ladusvala, vitkindagås, rapphöna, fiskgjuse, rörsångare (hörs) sävsångare, skäggdopping, skedand, vipor, rödspov, havsörn, grönbena, rödbena, knölsvan, sädesärla, snatterand, häger, skrattmås, stare, fjällpipare, gräsand, hämpling, grågås, kanadagås, björktrast, pilfink, grönfink, fisktärna, bofink, kricka, lövsångare, talgoxe, blåmes, koltrast, storskav, brushane, strandskata, enkelbeckasin, brun kärrhök, kricka

Obs. Dammar, södra o nörra, vid avfall anläggning utanför Linköping

Svarthalsad dopping, gråtrut, svarthake dopping, sävsångare, fiskmås, sothöns, kricka, grågås, gräsand, skäggdopping,  strandskata


Fågelskådningens Dag den 7 maj vid Lida gård

  

Flens Ornitologiska Förening tillsammans med Studiefrämjandet och Häst och Hund anordnade ett välbesökt möte vid Lida gård. Christer Larsson och Judith Lambert hjälpte de som var intresserade att artbestämma fåglarna som finns vid Lida våtmark.  Sol och värme bidrog till att många människor kom för att pröva fågelskådning. Bland annat noterades svarthakedopping, mindre strandpipare, grönbena, skrattmås, grågås, fiskmås, kanadagås, svartvit flugsnappare, bofink och olika mesar. Tubkikare, och vanliga kikare fanns att låna vilket var mycket uppskattat. 


2016


Examen i Tärnans rovfågelskola

Ett glatt gäng FOFare såg både stäpphökar, tornfalkar, havsörnar, sparvhök och flera vadare när de besökte Marsäng utanför Nyköping.

  

 


I år fanns vi representerade på Masugnens dag vid Björndammen


Vårfåglar vid Ålspångaviken. 

FOF besökte Ålspångaviken den 23 april och fortsatte sedan till Rallersta vid bron över till Åkerö. Vi klarade oss från regn hela tiden, att det var kyligt i luften var inte så störande eftersom det var lugnt och vi hade turen att se en del rariteter. Vid Ålspånga en Röd Glada! Den är sedd i Blacksta senaste veckan – fyra observationer. Vidare fanns där Fiskgjuse (överflygande), tutande Rördrom, Fisktärna, Brun Kärrhök och en del annat. Rallersta bjöd på Strandskata!, Storlom, Bläsand, Havsörn och Krickor bland annat.

Text och bild: Christer Larsson


Fågelexkursion den 19 april  

Han måste ha haft enorm styrka, jätten som slängde stenen som idag kallas Dagslötastenen. Som tur är missade han målet, Sköldinge kyrka, med drygt två km. 

Här duger inte tändsticksasken som jämförelsemått här behövs fullvuxna människor! Det är en imponerande sten, Sörmlands största flyttblock och det näst största i Sverige. Under kursledaren Margareta Karlssons sakkunniga ledning besökte årets deltagare i FOFs studiecirkel, stenen vid en av vårens fågelexkursioner. 

       
      Med lite möda gick det faktiskt att ta sig under stenen.

        En skön fikastund innan solen går ner.

 

       Ett gäng glada cirkeldeltagare.

Text och bild: Bo Sandgren


Utflykt till Fyrtorps viltvatten 17 april

Förra året startade fågelföreningarna Katrineholm- Vingåker och Flen arbetet med att färdigställa viltvattnet ”Fyrtorp”  utanför Valla.
I år har allt fler hittat dit, både fåglar och fågelskådare och nu den 17 april hade Katrineholms/ Vingåker Ornitologer (KVO) och Flens Ornitologiska Förening (FOF)  bestämt att utforska viltvattnet gemensamt.

Gångna söndagen samlades ett 15-tal fågelskådare från Flens, Katrineholms och Vingåkers fågelföreningar för att se hur det nya viltvattnet utvecklats.  Molnen hängde tunga och vid 7-tiden på morgonen var det fortfarande litet dimma över trakten och ibland kom det ett lätt regn.   Men det var full fart på fåglarna, många skrattmåsar som verkades slåss om bra boplatser men även flera skedänder, åtminstone ett salskrakepar, många sothöns och naturligtvis ett antal gåspar sökte föda och markerade sin närvaro.

Sedan sist hade ett par provisoriska invisningsskyltar kommit upp, annars är det cirka 200 m in på avtagsvägen mot Hägerbo, mittemot ett av Vallakorsen på Rv55, som leder till målet.

Krister Aronsson, Katrineholm, diskuterade med Bo Eriksson och Anders Noré, båda från Flen om det kan vara dags att sätta upp en rapportplats vid viltvattnet.  Ett oömt bord vore inte heller fel, så har man en naturlig plats att fika.     

Markägaren Örjan Lindahl berättade att han kommer under sommaren att sänka vattennivån något, vilket bland annat gör det enklare för vadarfåglar att hitta mat.

Text och foto: Bo Eriksson


FSO´s årsmöte 2016 på Åsa folkhögskola

Läs om mötet på FSOs hemsida


 

Medlemskväll 2 mars

Det blev trångt i Studieförbundets lokal när Rolf Pettersson berättade under temat ”De 100 000 sjöarnas land”. Vi fick insyn i hur viktig samverkan mellan olika arter är, finns det strömstare så måste det finnas husmask, flodpärl- musslan, som kan bli över 300 år, är beroende av öring och sprids med hjälp av den. 
Rolf berättade om hur man återställer åar och bäckar och vikten av att det finns döda och döende träd för t.ex. tretåig och vitryggad hackspett. 
För den som vill veta mer rekommenderas boken ”Skogens vatten” rikt illustrerad med Rolfs akvareller.

Efter föredraget fick vi en praktisk övning. Rolf hade med sig några bilder tagna på fåglar i olika aktiviteter och på långt avstånd, som man ofta ser dem i kikaren.

 

Uppgiften att identifiera fåglarna syntes omöjlig men med Rolfs tips om kännetecken vi skulle koncentrera oss på lyckades vi identifiera flera av fåglarna. Mycket lärorikt

Bo Sandgren

 


 

2015


Medlemsmöte 

Tordagen den 11 november 2015 gästades vi av Magnus Elander,  fotograf, författare och forskare med särskilt intresse för djur, natur och vetenskap. Han berättade för FOF-medlemmarna som kommit till TEA-lokalen i Flen om några av sina mer än 40 expeditioner och om resor till Arktis, Svalbard, olika platser runt om i världen under mer än 30 års tid.  Magnus, som bor i Sparreholm utanför Flen, betonade hur viktigt det är med tålamod när man ska få närkontakt med djuren t.ex. björnar, vargar och fåglar runt om i världen.

Magnus visade några av sina många böcker och berättade om några av sina favoriter, ismåsen (se bild) och lammgamen (ingen av dom finns i Sverige).  

 

Efter föredraget samlades vi till fika, som Judith gjort i ordning.

För att läsa mer om Magnus och se bilder från hans expeditioner – gå till
www.magnuselander.com 
http://www.zoomfotoresor.se/magnus-elander
 
 

eller sök helt enkelt på hans namn på Google.
 

Text och bild: Bo Eriksson


Kustfågel och mycket annat

Var rubriken på medlemsmötet den 8 november 2015.  
Platsen var Åsa folkhögskola mellan Flen och Katrineholm och det var mycket nytt som vi, drygt 40 medlemmar från hela länet, lärde oss.  
Jan Gustafsson från Tärnan redovisade kustfågelinventeringen som gjorts på Länsstyrelsens uppdrag och som visade bl.a. på en märklig koppling mellan silvertärnan och kustlabben. 

Rolf Pettersson berättade om Vadsjöprojektet och hur regleringen av sjöns vattenyta ska stötta fåglarna under kommande år.  
Från Länsstyrelsen kom Karl Ingvarsson med en massa intressant info om vad som händer när skogen brinner och varför det är viktigt att den gör det ibland. Snart får vi en förteckning över nyligen brunna områden som kan vara värt ett besök. 
Skolan serverade fika och en god lunch och sedan var det dags för Lennart Eriksson m.fl. att uppdatera oss på Lomprojektet, som vi bedriver. Vi fick veta hur man märker fångade lommar och att de kan utrustas med GPS för att avslöja fortfarande okända beteenden. 

Lennart Wahlén höll en interaktiv utbildning/information om hur verksamheten i skärgården och särskilt på Hartsö-Enskär-området bedrivs och vi fick testa våra kunskaper om vilka fåglar som besöker stationen under ett år. Mer info om märkning av lom finns på två länkar:

http://www.divertracking.com/fieldwork   och på http://luomus.fi/en/satellite-black-throated-divers

På den förstnämnda siten kan man se (klicka på kartan) se olika fåglarnas flygväg.  
På den andra siten finns mycket information om lom.

Text: Bo Eriksson


RAPPORT FRÅN EN FÅGELSKÅDNINGSHELG 
PÅ ÖLAND  
2015-09-25 TILL -27

Deltagare:  Monika Augustsson, Kristina Dafgård, Bo Eriksson, Seija Kytölä, Sven Pettersson, Ann-Marie Pettersson, Anna-Lena Rathsman.    
Ansvarig/ kontaktperson  Judith Lambert

Kort beskrivning: Vi reste i två av deltagarnas bilar, de cirka 400 km (enkel resa) åkte vi i lugn takt med uppehåll då och då.  Vi startade kl. 09 och kom fram kl. 15.  Väl framme började vi direkt att skåda, eftersom Ottenby Vandrarhems reception inte öppnade förrän kl. 17.   Efter incheckning hade vi en liten konferens där vi kom överens om hur vi ville använda tiden fram till söndag vid 12-tiden, då vi ville åka hemåt.  Under körningarna hade vi kontakt med varandra med hjälp av mobiltelefonen, men upptäckte vid Ölands södra udde att mobilteletäckningen ibland inte var tillräckligt bra.  Hela tiden på Öland hade vi fantastiskt härligt väder, vi passade också på att njuta av den pågående Ekologiska Skördefesten, vilket ofta gjorde att vi hamnade i köer och trafikstockningar men festen var ändå till stor glädje.   Alla var nöjda med boenden och aktiviteter och det var med viss sorg vi åkte hemåt på söndag vid 13-tiden.  

Redovisning av enkäten:  Enkäten, utsänd av Judith i förväg till deltagarna, har besvarats av samtliga, varav paret Pettersson gemensamt svarat på en blankett.  På de elva värderingsfrågorna har deltagarna sammantaget gett betyget ”5” eller ”5+” på 47 av 55 aktiviteter.  6 aktiviteter fick betyget ”4” och 2 aktiviteter fick betyget ”2” Problem med Svens bil skapade extra arbete och tidspillan, vilket drog ner deltagarnas upplevelser samt att det var besvärligt att gå upp och ner i tvåbäddssängarna.  Det senare har Bo redan skrivit till vandrarhemmet om och föreslagit att man ska kunna få en mer ergonomisk ”stege” på begäran.  Det var inte alla som uppskattade att sova i 4-bäddsrummet, så det är en sak att tänka på till en nästa gång.  Det verkar också ha fungerat relativt bra med transporterna, som förare måste man vara både lyhörd inför stoppen och kunna driva på för i praktiken tog resan närmare 7 timmar (avfärd kl. 08, framme kl. 15).

Att det var ett fantastiskt fint väder och att fåglarna ”ställde upp” och att det fanns så mycket att se och göra ”vid sidan om” p.g.a. Ekologiska skördefesten är bara för deltagarna att tacka för.

Sist i dokumentationen några bilder.  Har du själv några bilder du vill sprida, maila dem till Bo.

Redovisning av fågelskådandet 

För varje art redovisas var (i vilka av de besökta lokalerna) de förekom samt ev. noteringar. 

-          Lokaler                     

                1 Schäferiängarna 2015-09-25 kl. 1535  Sol, lätt vind, ca 15 °C, 
         
2 Eckelsuddeviken  2015-09-26 kl. 10.45  Sol, medelstark vind, ca 15 °C
         
3 Bejershamnsviken  2015-09-26 kl. 12.40  Sol, medelstark vind, ca 15 °C
         
4 Segerstad  2015-09-26 kl. 16.35  Sol, medelstark vind, ca 15 °C
         
5 Ottenbylund  2015-09-27 kl. 09.30  Sol, medelstark vind, ca 16 °C
         
6 Ottenby parkering  2015-09-27  kl. 09.00  medelstark vind, ca 16 °C

Art 1

2

3

4

5

6

Noteringar

Bergand  

 

 

 

 

6  

Blåmes

 

   

4

 5

 

 

Bläsand

 

3

4

 

 

 

Duvhök

1

 

 

 

 

 

 

Fiskmås

1

 

3

4

 

6

 

Fjällvråk  

 

 

 

 

5

 

Kl. 11

Gransångare

 

 

 

4

 

 

 

Gravand

 

 

 

 

 

 

Grågås

 

3

4

 

6

 

Gråsparv

 

 

 

 

 

 

Gråsäl

 

 

 

 

 

 

Gråtrut

1

 

 

 

 

6

 

Gräsand

 

 

 

 

 

6

 

Gärdsmyg

 

 

 

4

5

 

 

Havstrut

1

 

 

4

 

 

 

Havsörn

 

 

 

5

 

5 kl. 10.20

Häger

 

 

 

 

 

 

Jorduggla 

 

 

 

 

 

6

Enl. Bo vid rest. Fågel Blå kl. 10.15

Knölsvan

 

 

 

4

 

 

 

Koltrast

 

 

 

 

5

 

 

Korp

 

 

 

4

 

 

 

Kricka

 

 

4

 

6

 

Kråka

 

 

 

4

 

 

 

Kungsfågel

 

 

 

4

 

6

 

Kustsnäppa

 

 

 

 

 

 

Kärrsnäppa

 

 

 

 

 

 

Ladusvala

 

 

3

 

 

 

 

Ljungpipare

 

 

 

 

 

6

En stor flock

Lärkfalk

1

 

 

4

 

 

 

Lövsångare

 

 

 

4

 

 

 

Mosnäppa

 

 

 

4

 

 

 

Nötväcka

 

 

 

 

5

 

 

Ormvråk

 

 

 

4

5

 

 

Pilgrimsfalk

1

 

 

 

 

 

 

Prutgås

 

 

3

 

 

6

 

Röd Glada 

 

 

3

 

5

 

3 Enl. Sven, nära kyrkan

Rödhake

 

 

 

4

5

 

 

Rödstjärt

 

 

 

4

 

 

 

Silvertärna 

 

 

 

 

 

6

Vid 12-tiden

Skarv

1

 

 

4

 

6

 

Skärsnäppa

 

2

 

 

 

 

 

Småskrake

 

 

 

 

 

6

 

Snatterand

 

 

 

 

 

6

 

Sparvhök

1

 

 

 

5

 

 

Stjärtand

 

 

3

 

 

 

 

Strandpipare

 

 

4

 

 

4 Noterad som ”större”

Sädesärla

 

 

 

4

5

 

 

Talgoxe

 

 

4

5

 

 

Tofsvipa

 

 

4

 

 

 

Tornfalk

 

 

 

 

5

 

 

Vitkindad gås

 

 

4

 

6

 

Vigg

 

 

 

 

 

6

 

Ängspiplärka

 

 

 

4

 

 

 

          

Bilder:  Judith Lambert och Sven och Ann-Marie Pettersson  


30 maj vid Asköviken och Tidö

Vi kom fram vid 06.30 tiden (8 C och växlande molnhet). Vid parkeringen fick vi träffa vår guide Per Olof Kohl från Västerås, som känner till området sedan mycket länge och fågelskådarexpert . Vi samlade våra kikare och tuber och började att gå längst en stig mot ädellövsskogen, där fick se och höra flera fågelarter!  Vi fick se och höra järnsparv, rödvingetrast, bofink, sånglärka, gärdsmyg, talgoxe, gulsparv, koltrast, stare, björktrast, blåmes.  Längst åkrarna vid vägen till fågeltornet fick vi se en buskskvätta, törnsångare, stenskvätta, korp, ormvråk, kråka, skata, kaja.  Vi hörde också rördrom, svarthätta, trädgårdssångare, näktergalen, gök och fasan. 
Vi gick vidare till det första fågeltornet och Mälarens strand, där vi fick se fiskgjuse, sothöns, gräsand, årta, brun kärrhök, snatterand, skedand, vigg, svarttärna, skäggdopping, skrattmås, fiskmås, skarv.  Vidare vi fick se rödhake och ett par törnskator!  Fint!  

När vi kom fram till parkeringen, började det regna!  Just in time!  Då bestämde vi oss för att åka vidare till Tidö slott.  Med tur, kom vi fram i tid för slottsvisningen!  
Vi passade på!  Jätte intressant historisk slott - vi lärde mycket om slottets historia samt en hel del av Sveriges 1600-tal historia.  

 

Ett stort tack till Per Olof Kohl och 
Bengt Magnusson som hade ordnat guidningen!  
En av det bästa dagarna vi har haft!Text och bild: Judith Lambert 


 

10 maj vid Lida viltvatten

Precis när exkursionen vid Lida Viltvatten började på morgonen den 10 maj upphörde duggregnet.  

               

Det blev en fin tillställning där nya besökare, även några icke-FOF-are, dök upp. 
Vi rekommenderar ett besök där en morgon, titta gärna i anteckningsboken i lådan.

Text och foto: Bo Eriksson


2014


FOFs besök på Hartsö-Enskär

Vid Studsviks brygga möttes vi av lättnande dimma och dyningar efter föregående dags blåst, nu hade vinden lugnat sig.
När vi lämnat Studsviks hamn fick vi dock känna på lite grövre sjö.
Väl framme vid Enskär fick vi, eftersom det var onormalt lågt vattenstånd, byta till en mindre båt för sista transporten in till ön. 

"Sjön suger" heter det, så vi startade med en fikarast och fick samtidigt grundläggande teoretisk och praktisk information om hur ringmärkning går till. Fångstnät finns utplacerade på strategiska platser runt om på den udde som fågelstationen disponerar. Ungefär en gång i halvtimmen vittjas näten och fåglarna som fastnat i näten samlas upp och tas med till stationen för registrering och märkning. Vi följde med Lennart på en vända och fick sedan vara med när de infångade fåglarna registrerades, fick en ring och sedan släpptes.

      

Fåglarna fastnar normalt inte i nätet, som vid fiske, utan nätet bildar en ficka där fågeln faller ner och blir liggande.

              

Många fåglar blev det, Gransångare, Kungsfågel, Rödhake, Stjärtmes och en Svarthätta (hona).

Lennart i färd med att registrera och märka en Kungsfågel. Alla Kungsfåglar som fångades medan vi var där var hannar, teorin att honorna var smartare än hanarna och därför inte fastnade i näten uppskattades av de närvarande damerna.

Fågelstationen Hartsö-Enskär ligger på Enskärs södra udde, inom Hartsö-
arkipelagen.

 

   

 

Mer information om fågelstationen på Hartsö-Enskär finns på stationens hemsida: www.sormlandsornitologerna.se/fso/Hartso/hartso.php och bloggsidan: www.hartsoenskar.blogspot.se

Ett stort tack till Margareta och Monika som ordnat resan och det vackra vädret.

Text och bilder: Bo Sandgren

Åter till FOFs startsida


FOFs resa till Falsterbo Bird Show 5-7 Sept.

Tågresan till Malmö gick väldigt smidigt och bekvämt. 

Vi hade tur med väder under hela besöket. Klar himmel, sol och värme – 17-21 grader under hela resan bortsett från en kort regnskur mellan 9 och 10.30 på söndagen. 

Vi kom fram skapligt vid 12-tiden, hyrde bilen och körde direkt till Kursgården i Falsterbo.

Efter incheckning, körde vi direkt till Falsterbo Fyr och nabben för att skåda några timmar, då fick vi se 4 sparvhök, 2 kungsfåglar, gluttsnäppa, rödbena, flera backsvalor bl. a. 
Det var ont om större rovfågel sträck under hela besöket men vi såg en hel del olika arter ändå.  52 olika arter fick vi se under besöket.

 

Vi hann med ett väldigt intressant föredrag ”Extremadura, Europé’s bird of prey paradise”, kollade lite på utställningar och sedan det var dags för middag.

På lördagen var vi igång vid kl. 05.30 för att skåda vid Falsterbonabben!  Vi fick bra plats vid stranden för att skåda bland många andra skådare. Då var vi inte besvikna när vi fick se kentska tärnor, skärfläcka, dvärgmås, storspov, flera gulärlor, stora flockar av vitkindad gås och en havsörn!

 

På eftermiddagen fick vi gå på en fjärilsvandring i solens värme - det var jätte trevligt.   Vi fick se hedblåvinge, rödfläckig blåvinge och amiraler bl a.

Vi var på ett bra föredrag” Wader Quest” som handla om hur och varför många vadar arter är hotade och minskar pga. Industri- och jordbruks-utveckling bl. a. i andra världsdelar dit de flyttar på vintern.  Mer information kan man få om man gå in på www.waderquest.com. 

På söndag var vi ut på nabben vid 06.00 för att skåda mer fram tills kl 09.00 då åkte vi tillbaka till Bird Show för att fika och gå på föredraget om trollsländor.  En kort regnskur kom precis när vi åkte ifrån nabben men slutade vid 10 tiden, lagom till trollsländevandringen!   

 

  

Sedan var det dags att packa väskorna, checka-ut och sätt i gång på annat äventyr.  Vi fick tipps att det finns ett häckande par svarthakad buskskvätta i Ljung vid den gamla soptippen.  Vi, med tur, hittade precis där de (2 hanar) satt på en buske strax intill havet. De var inte skygga och satt kvar tills vi skulle åka.  Det var en upplevelse vi var glada för. 

När vi åkte ifrån Falsterbo, var vi lite trötta men jätte glada och nöjda för en oförglömlig resa till Falsterbo och Falsterbo Bird Show! Det tackar vi hjärtlig för! Tackar för sällskap, kunskap och allt som bidrogs till.   

Text: Judith Lambert
Bilder: Bo Sandgren och Krister Aronsson (Svarthakad buskskvätta)

FOFs startsida


Vadsjön 11 augusti.

12 nyfikna fågelskådare fick av Rolf Pettersson information om hur långt restaureringen av Vadsjön kommit och framtidsplanerna för sjön.

         

Per rapporterade en tuvsnäppa dagen före men den visade sig inte! Däremot noterades kustsnäppa, småspov, 2 havsörnar, gluttsnäppa, grönbena, tofsvipor och naturligtvis en massa grågäss.

Som synes av Judiths bilder, en skön och trevlig kväll 


Nattfågelexkursion

Den vackra försommar kvällen bidrog nog till att rekordmånga fågelentusiaster samlats vid Amazonplan för att under Per Flodins kunniga ledning leta efter nattsångare och andra kvällsaktiva fåglar.

Och många fåglar blev det men
även andra djur, bl.a. Sörmlands 
landskapsinsekt, Strimlusen, 
beskådades vid Skebokvarns 
viltvatten, där vi också bidrog till 
myggornas fortbestånd.

 

 

 

Näktergalen hördes på flera platser och ett par gräshoppssångare gav Per anledning att lära oss skillnaden mellan Gräshoppssångare, Vassångare och Flodsångare.

 
Här någonstans i grönskan finns den, Gräshoppssångaren


Vi stötte ihop med några gamla bekanta på en av besöksplatserna, Tage och Anders m.fl. var också ute för att lyssna på nattaktiva fåglar.

Kvällen, eller snarare natten, avslutades i närheten av klockarsjön, området runt Högstensmon är ett av Nattskärrans favoritområden men även en Morkulla visade sig till Judiths stora glädje.

 

 


Orrspelsmorgon

Ett morgonpiggt gäng kursdeltagare gav sig tidigt en fredagsmorgon till Hedmossen för att skåda orrar.

    
"Relik" från skogsbranden    

Och visst fick vi se orrar. Vår utmärkte guide, Anders Rehn, visste precis var vi, utan att störa orrarnas spel, hade bästa utsiktsplatsen.

 

Utflykten till Hedmossen var avslutning på vårens studiecirkel, som vanligt under sakkunnig ledning av Margareta Karlsson. 


Möte om verksamheten på “vår” 
fågelstation Hartsö-Enskär.

Att intresset för fågelstation Hartsö-Enskär var stort visste vi redan innan mötet därav bytet av mötesplats. Ansvarige för stationen, Göran Altstedt, berättade och visade bilder. Göran informerade om stationens historia, vad som hänt och vad som kommer att hända under kommande säsong. 

Du kan få mer information på stationens hemsida och följa verksamheten på bloggsidan. 

Både du med erfarenhet och du som inte har någon kunskap om ringmärkning är välkommen som ringmärkare eller assistent vid stationen. För mer information kontakta Göran Altstedt på telefon 070-522 60 81 eller via epost hartso.enskar@sormlandsornitologerna.se

 

 


Möte om Lomprojektet

      

Drygt 20 intresserade från olika delar av Sörmland samlades i Studiefrämjandets lokaler i Flen. Under ledning av Leif Carlsson och Jukka Väyrynen diskuterades och planlades sommarens inventering av storlommarna i Sörmland. 

Läs mer om projektet på FSOs hemsida och Svenska Lomföreningens hemsida.

   

Copyright © Flens Ornitologiska Förening 2011, Alla rättigheter förbehållna.
Webbansvarig: fof.webmaster@sormlandsornitologerna.se