Flens ornitologiska förening

Vid det extra årsmötet den 16 maj beslutades att föreningen skulle  upplösas.

För dig som vill fortsätta fågelskådning i föreningsregi rekomenderar vi någon av Sörmlands övriga ornitologiska föreningar.

Ornitologiska Klubben i Eskilstuna 
Webbplats: oke.sormlandsornitologerna.se
Strängnäs ornitologiska klubb
Webbplats: www.strangnasornitologerna.se

Katrineholm/Vingåkers ornitologiska förening
Webbplats: kvo.sormlandsornitologerna.se

Fågelföreningen Tärnan för Nyköping och Oxelösund
Webbplats:tarnan.eu


Inventering av Sveriges takhäckande fåglar

Under åren 1993 – 2023 har Ulf T Carlsson inventerat de takhäckande fåglarna på byggnader i Kristinehamns hamn vid Vänern 
I samband med skrivandet av en uppsats om företeelsen i Kristinehamn fann han att uppgifter om takhäckning var ganska så knapphändiga i såväl ornitologisk litteratur som på nätet. Det är därför enligt hans mening på tiden att en inventering av förekomsten av takhäckning i hela landet görs.

Läs hela uppropet.


Rapport från Blåhakesök 3 september

  

Dagens utlovade utflykt med Flens ornitologerna och med syftet att hitta blåhake gav verkligen storslam: hannar, gamla honor och ungfåglar gav många oftast korta obsar men även njutbara uppvisningar. Antalet inblandade fåglar var svårbedömt men minst sex olika individer kunde skiljas åt. På lokalen vid Stora Malm  sågs också glada, törnsångare,  sävsångare, sävsparvar, kärrhökar, törnskator, buskskvättor, järnsparvar, trädpiplärkor, steglitsor, hämplingar mm. 

Nästa tillfälle till fågelobsar ges nästa lördag då det finns möjlighet till "drop in" skådning när Per Flodin och Jukka Väyrynen bjuder på "drop in" skådning under  deras deltagande på Riksmästerskapet i tomtskådning. Per Flodin håller till på sin tomt vid Kvarntorp i Vadsbro och Jukka på sitt Mälby kvarn norr om Malmköping.


Rapport från några våtmarker 30 april 2022

Dagens utflykt med Flens ornitologiska förening ägnades åt besök vid viltvatten och våtmarker i och nära kommunens sydöstra hörn. 
Vadsjön bjöd de fem närvarande på grönbenor, skräntärnor, diverse änder, brun kärrhök, sävsparv och årets första buskskvätta. 
Under fikapausen vid
Sibrobadet hördes svartvit flugsnappare, trädpiplärka, gransångare, mindre hackspett, spillkråka och drillsnäppor.
I
Sörby viltvatten fanns en gluttsnäppa, skedänder och 10 svarthakedoppingar samt sjungande lövsångare.  
strandängen vid Vibyholmsinfarten från rv53 visade en skogssnäppa upp sig och några svårsedda enkelbeckasiner. Gärdsmyg sjöng och trädkrypare som var upptagna med bobestyr. 
Sågtorps viltvatten hyste inte mindre än 14 svarthakedoppingar som också visade upp härligt spel. 


Om känsliga arter i Sörmland  

Nu går vi in i perioden när berguvar, lappugglorna, kungsörnar, pilgrimsfalkar med flera andra känsliga arter inleder sina häckningsbestyr och för att minimera störningar för dessa arter så vill rrk Sörmland gå ut med en vädjan om att inte larma ut observationer på diverse kanaler när det är på lokaler som man kan misstänka att det är vid eller inom ett häckningsrevir. Sträckande fåglar på olika platser, traditionella sträcklokaler, går bra att larma. 

Rapportera dock gärna i Artportalen med häckningskriterie (då döljs din rapport automatiskt) eller med funktionen skydda fynd/dölj fynd. Är ni osäkra om fyndet är/blir dolt så ser ni detta i granskningsläget i Artportalen, längst till vänster i rapportraden. Detta för att fågelskyddsarbetet i länet skall kunna använda era observationer.

Mvh
Jan Gustafsson
Rrk Sörmland


 

Nu finns Flen med i Interaktiv fågellokalsguide för Sörmland 

Föreningen Sörmlands Ornitologers interaktiva fågellokalsguide Sörmlands fågellokaler har kompletterats med Flens fågellokaler. 

Guiden fungerar både för smartphones och stora skärmar. 

Adressen är lokaler.fso.one  


Årsmöte i Föreningen Sörmlands Ornitologer (FSO)

Vi har nu genomfört ett väl fungerande årsmöte i FSO via e-mail. 
 FSOs startsida finns information om årsmötet. 

 

 


Upprop lappuggla

(hybrid)                 

Under 2020 har minst två häckningar konstaterats i norra delen av länet, sannolikt finns det fler häckningar som inte kommit ornitologer/rapportsystemet Artportalen till känna. Vi uppmanar därför alla att notera nu under kommande höst och vinter att rapportera lappugglor, endera till lokalförening i länet eller direkt in i Artportalen.

De ungar som kommit på vingar under 2020 kommer sannolikt att finnas kvar i länet under hösten, sedan under vintern kommer det bli mer rörelse av arten.

Från norra sidan av Mälaren, främst i Västmanland har det rapporterats om ”många” häckningar under 2020. Det gör det troligt att vi, främst i den norra delen av länet, kommer ha chans att få se lappugglor på flera platser under vintern.

Som vanligt är det på inägor och vid hyggen som dessa ugglor kommer ses i första hand, så när ni hör talas om någon lappuggla från någon lokalt boende eller från jägare/naturvandrare så kolla gärna upp dessa uppgifter. Finns det möjlighet att fotografera dessa observerade individer, så finns det en möjlighet att vi kan se på dess dräkt om det är årsunge, född 2020, eller äldre individer.

Lycka till i lappugglemarkerna

Jan Gustafsson

Rrk Sörmland

 


Rapportering av rödlistade fåglar på underart

 

I den nya rödlistan från april 2020 har två par fågelarter som häckar i Södermanland bedömts och rödlistats på underart. 
Det gäller nötkråka och silltrut. Där det nu är underarterna ”tjocknäbbad nötkråka” Nucifraga caryocatactes caryocatactes och ”Östersjösilltrut” Larus fuscus fuscus som är rödlistade. 
Detta förändrar hanteringen av dessa arter/underarter i Artportalen. Det är nu bara fynd som rapporteras på respektive underart som återfinns vid sökning och filtrering på rödlistade fynd. Därför är rapportering på underart att rekommendera framöver, förutsatt att den går att bestämma naturligtvis. Det går fortfarande att rapportera på respektive art och sådana rapporter är också viktiga, även om fynden inte omfattas av rödlistningen.  

Den som vill läsa mer om detta kan ta del av rapporten 
”Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2020”
På sidan 54 i rapporten finns texten om rödlistningen av fåglar.  

Vid rapportering i Artportalen finns underarterna som alternativ när man söker på artnamn. 

Rrk Sörmland


 

Du vet väl att vi finns på Facebook!
Där kan du få aktuella tips och både rörliga- och still-bilder, ibland t.o,m. direktsändning.
Sidan heter "Fågelskådning i Flenstrakten"

Tips om egna utflyktsmål i Nyköpings-, Oxelösunds-, Katrineholms- och Vingåkers- kommuner hittar du på den 
Interaktiva fågellokalsguide för Sörmland” som du hittar på http://lokaler.fso.one/ 

Fågellokaler i Flenskommun hittar du även under ”Fågellokaler” i spalten till vänster.


Reportage från några utflykter.


Vadsjön och Lida våtmark 18 maj 2019

En givande utflykt för de 6 deltagarna. Solen sken och en lätt vind fick bl.a. en havsörn och en brun kärrhök att sakta segla över sjön. 
Vid Vadsjön noterades 32 arter och 10 vid Lida, bl.a. ett par svarthakedoppingar.


Våtmarker i Flensbygden
27 april 2019

Ett 50-tal arter rapporterades av de 7 deltagarna i utflykten.

Björktrast, blåmes, bläsand, bofink, brushane, fiskgjuse, fiskmås, fisktärna, gluttsnäppa, grågås, gråhäger, gråkråka, gråtrut, gräsand, grönfink, grönsiska, gulsparv, gärdsmyg, havsörn, hämpling, kanadagås, knipa, koltrast, korp, kricka, kungsörn, ladusvala, lövsångare, nötväcka, ormvråk, ringduva, rödhake, rörhöna, skogssnäppa, skrattmås, skräntärna, snatterand, sothöna, stare, svarthakedopping, sånglärka, sångsvan, sädesärla, talgoxe, taltrast, tofsvipa, trana, trädpiplärka, vigg, årta


Rovfågelexkursion till Strandstuviken 
Lördag 15 september 2018

Vi såg Myrspov, Kärrsnäppor, Hämplingar Lärkfalkar, Fiskgjusar bl.a. noterade fotografen Christer Larsson


Vinterfåglar vid Sörmlandskusten den 10 februari

 

Vi var 5 personer som åkte till i första hand Brännäs där vi fick se några havsörnar, sångsvanar, knölsvanar och viggar som fanns längst ut i vattnet.  
Det var fortfarande is på havet men öppen vatten längst ut där fåglarna fanns. 
På väg tillbaka till bilen fick vi se nötväcka, större hackspett, talgoxe, blåmes, gärdsmyg, tofmes och en fjällvråk som flög förbi bilen.  
Vi åkte till Femörehuvud där vi fick se alfåglar (oklart hur många), flera skarvar, havsörn, gråtrut, havstrut, fiskmås och vigg.  Trots att det var kalt och molnigt var det tillräckligt klar för bra skådning.

Vi åkte sist till Gamla Oxelösund där vi fick se koltrast, björktrast, pilfink, gråsparv, knölsvan, gräsand, domherre, talgoxe, blåmes, kaja, skata, grönfink, gulsparv och storskrake!  
Det var en fin dag och fint sällskap!

Bästa hälsningar, Judith


Fågelkalendern!

I Fågelkalendern samlar vi in observationer av flyttfåglars ankomst och andra årstidstecken på ett organiserat sätt.
Målet är att analysera klimatförändringens effekter för fåglarna. 

Vi hoppas på din hjälp!
Med gemensamma krafter kan vi beskriva naturens kalender i hela landet. 

För att delta i Fågelkalendern anmäler du ditt intresse på www.naturenskalender.se.
Tipsa gärna andra! 

Fågelkalendern ingår i Naturens kalender. 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är huvudman och samarbetar med Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige och Artportalen.


Atlasinventering

Hej!
Finns det bara skata med säkerställd häckning i dessa atlasrutor i länet, dags att göra en insats i en atlasruta, hör av dig till din lokala förening och boka en ruta.
Mvh
Jan Gustafsson

Information om atlasinventeringen


Rapporter från tidigare utflykter och möten hittar du under
"Rapporter från utflykter och möten


Du är välkommen att deltaga i våra grannföreningars aktiviteter!

Se Strängnäsornitologernas resp. Tärnans hemsidor: www.strangnasornitologerna.se och http://tarnan.eu.  


     

 


Rapportering om häcknings- lokaler för känsliga/skydds- klassade arter.


Information om rapportering av fåglar på Artportalen


Information om hur arter behandlas som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland


Vem ser vad var?
Snabb information!

Flensskådarna har ett eget "band" för snabb information om  observationer i kommunen.

Vad är Line Band?

Line Band är en mycket överskådlig social app som laddas ner gratis för både Android och IOS. Den har funnits länge som framgångsrik social app i Japan och släpptes i väst i mitten av februari.

Mer information hittar du på
http://lineband.microbirding.se


Vill du lära dig om fåglar?

- Anmäl dig till en studiecirkel!

Våra cirklar vänder sig till dig som inte är expert utan är intresserad i första hand! 
Vi träffas ofta inne i Studiefrämjandets lokaler men gör också många besök ute i naturen.

Vi samarbetar med: 

 


Årsboken ingår i ditt medlemskap!


Årsbok 2022


Årsbok 2020


Årsbok 2019


Årsbok 2018


Årsbok 2017


Årsbok 2016


Årsbok 2015

 
Årsbok 2014


Årsbok 2013


Årsbok 2012

Gamla årsböcker kan du ladda ner som PDF-fil på FSOs sida ÅRSBOKEN Årsbok 2007


Årsbok 2008


Årsbok 2009


Om du hittar en ring,
kontakta ringmärkningscentralen

eller en död fågel eller annat djur, det kan tillhöra "statens vilt", kontakta Naturhistoriska Riksmuseet på denna länk.

 

Snösiska under ringmärkning vid Mälby Kvarn Dunker. 
(Foto:Jukka Väyrynen)

Vadsjön

Utsiktsplattformen gör Vadsjön lättskådad även för den som har svårt att gå. Här har man en fin utsikt över strandängarna och våtmarken. 
Parkeringsmöjligheter finns i närheten.

Läs mer om Vadsjöprojektet! 

Fågelrapportering vid Vadsjön – Husby Oppunda

Använd gärna dellokalerna som finns på kartan över Vadsjön när du är där och skådar och sedan rapporterar i Artportalen Svalan. Härigenom får vi ett bättre underlag för var fåglarna håller till och hur de beter sig när vi ska bedöma och utvärdera olika restaureringsåtgärder vid sjön.

Du som vill engagera dej lite mer i Vadsjöprojektet och dess fågelliv kan ta kontakt med Per Flodin på pelleflodin@gmail.com, så hjälper han dig så att du kan rapportera dina observationer under det särskilda syftet Vadsjön.

Bilder från restaureringen av Vadsjön 2014

Tips om fågellokaler i Flens kommun finns under "Fågellokaler" i spalten till vänster.

Tipsen är hämtade ur boken "Fågellokaler i Sörmlands län"

 

   

Copyright © Flens Ornitologiska Förening 2011, Alla rättigheter förbehållna.
Webbansvarig: fof.webmaster@sormlandsornitologerna.se